宋本說文解字

https://architecturasinica.org/bibl/VPEAPJQD

Preferred Citation

許愼. 宋本說文解字. Vol. 2. 北京: 國家圖書館出版社, 2017. http://www.worldcat.org/oclc/1050517262.

View at:

Abstract

Ben shu shi wo guo di yi bu xi tong fen xi zi xing he kao jiu zi yuan de zi dian,Dui yan jiu han zi de fa zhan li cheng,Han yu wen zi gong ju shu de bian xie yi ji wo guo gu dai dui han zi xue li lun de yan jiu yu fa zhan de qing kuang dou you zhe ji qi zhong yao de zuo yong.

Additional Citation Information

Publication

Title: 宋本說文解字

Title: Song ben Shuo wen jie zi

Title: Songben Shuowenjiezi

Author: 許, 愼

Author: 慎,

Author: Xu, Shen

URI: https://architecturasinica.org/bibl/VPEAPJQD 

URI: https://www.zotero.org/groups/architecturasinica/items/VPEAPJQD  Link to Zotero Bibliographic Record

URI: https://www.zotero.org/groups/2267085/items/VPEAPJQD  Link to Zotero Bibliographic Record

See Also: http://www.worldcat.org/oclc/1050517262  

Language: Chinese

Volume: 2

Place of Publication: 北京

Publisher: 國家圖書館出版社

Date of Publication: 2017

Relation: https://architecturasinica.org/bibl/VPEAPJQD http://zotero.org/groups/2280904/items/MEA3E67J
 

Citation Styles